علی عشیری

رییس اداره کمیسیون ماده صد شهرداری اهواز

 
نظر سنجی
عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری اهواز را چگونه ارزیابی می نمائید؟
ثبت رأی 
 
اخبار کمیسیون ماده 100

Get Aggregated RSS

    پس از پیگیری های فراوان زویداویان رئیس اداره کمیسیون ماده صد شهرداری اهواز  و حمایت های بسیار ریاست محترم دادگستری استان خوزستان و همکاری و همراهی زیلابی معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز، برگزاری ج...